Tag Archives: LÝ DO TÔI RA CHỌN CON ĐƯỜNG KINH DOANH

LÝ DO TÔI RA CHỌN CON ĐƯỜNG KINH DOANH

Có lẽ, nhờ được thừa hưởng máu kinh doanh từ mẹ tôi nên từ thuở nhỏ tôi đã được mang trong người dòng máu ấy. Mẹ tôi không phải là một người kinh doanh chuyên nghiệp mà chỉ là người mua đi bán lại bình thường như bao nhiêu người …

Read More »
[wpgmza id="1"]
TƯ VẤN